fredag 4 september 2009

Protester mot amazon.com's e-boksläsare

Den är inte tillgänglig. Om universitetet använder Amazon.com's e-boksläsare så bryter man mot ADA (Americans with Disabilities Act).
Så kan man sammanfatta juristen och ordföranden vid Wayne University Richard Bernstein. Arizona State University har redan blivit stämda av National Federation for the Blind för användandet av Amazons produkt.

Tidigare har det varit så här: Tryckta böcker i massor. För den synskadade har boken scannats in och sedan har studenten kunnat få den uppläst med sin dators talsyntes. Nu har Amazon med sin e-boksläsare gjort det möjligt att dra ner hela boken digitalt. Men - för att skydda talboksmarknaden har varje förlag och varje författare rätten att sätta talsyntes för sin e-bok ur funktion. Detta innebär att Amazons teknik är otillgänglig, och därmed ett brott mot ADA.

För en gångs skull verkar lagstiftningen delvis verka för tillgängligheten. Att tappa hela USAs skolväsende vore givetvis ingen hit för Amazon.com. Mycket beror på domen i Arizona.

(Läs även tidigare inlägg om e-böcker och tillgänglighet: Stödet till Googles e-bibliotek, Striden mellan Västvärldens upphovsrätt och tillgänglighet.)

Detroit Free press.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile