fredag 4 september 2009

Inför regionala EU-organisationer

Teatertidskriften Nummer.se gör tummen ner. Svenska scenkonstutövare är dåliga på att dra hem pengar från EU. Vad gäller det fria kulturlivet är det högst troligt att det inte beror på bristande vilja. Snarare på att små aktörer inte ska göra sig besvär.

Moomsteaterns hade EU-stöd 2005 - 2007. Ett bärkraftigt, positivt, livsavgörande stöd. Utan detta hade förvandlingen till löneanställning för våra skådespelare med intellektuella funktionshinder försvårats och försenats, ja med lite otur kanske aldrig blivit av.

Men vi hade aldrig kunnat ta emot EUs pengar utan hjälp av SV - Studieförbundet Vuxenskolan. För man ska kunna ligga ute med sina kostnader i 2 - 5 månader, sägs det. För SV, som agerade projektägare, blev det som mest 15 månader vid projektets avslut. En likviditetsbelastning på 9 miljoner. En omöjlighet för en liten ideell aktör.

Behovet av ytterligare tillskott till den fria scenkonsten är stort. EU-potentialen skulle kunna frigöras, och regionerna är de som kan stå för lösningen.

Skapa regionala eu-organisationer. De ska ha två huvudsakliga uppgifter.
- Informera och coacha kulturlivet till framgångsrika ansökningar i olika eu-program.
- Agera projektägare i dessa projekt. Dvs stå för likviditetsbelastningen och den administrativa långbänk de flesta eu-projekt innebär.

En kulturfinansieringsvinst för varje region som vågar. Och en öppnad dörr till utökad verksamhet för det fria kulturlivet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile