lördag 8 augusti 2009

Googles e-bibliotek får stöd från handikapporganisation

AAPD - The American Association of People with Disabilities - stödjer Googles försök att digitalisera världens böcker.

Det finns pågående konflikter runt Googles planer på att tillhandahålla all världens litteratur online. Det handlar givetvis om upphovsrätt, både ekonomisk och ideell. Får författaren betalt? Och vill hon att Google ska ha rätt att sprida hennes verk?

I en tidigare uppgörelse från 2007 gjordes en överenskommelse mellan Google och Authors Guild and the Association of American Publishers, som sa att Google fick digitalisera, koppla annonser bredvid och i vissa fall sälja, så länge inte upphovsrättsinnehavaren begärde något annat. Det gav bland annat Google tillgång till stora delar av den äldre världslitteraturen, där upphovsrättsägaren inte står att finna. Detta i sig innebär en konkurrensfördel, för andra företag som skulle kunna tänkas vilja digitalisera gamla böcker har inte samma rättighet. Och kan inte få det med mindre än att de drar på sig en stämning inför domstol.

USAs justitiedepartment har ännu inte godkänt uppgörelsen, och det är här AAPDs stöd kommer in. Upphovsrätt mot tillgänglighet, med ett stänk av fri konkurrens i soppan.

Det finns goda anledningar för AAPD att vädja. Personer vars funktionshinder gör att de inte kan se texten, eller inte vända blad, har stor nytta av e-böcker. Medans ännu bara få titlar är tillgängliga, och även detta hotas (se Västvärldens upphovsrätt vs blinda, förlamade och amputerade) så bär Googles projekt potentialen av hela världens litteratur tillgänglig för världens medborgare med funktionsnedsättning och fungerande internetuppkoppling.

Mycket utförligt om AAPDs stöd/Google-tvisten hos tidskriften Wired.

Svensk media om utvecklingen av e-böcker/Google books:
Svd, Sydsvenskan.

Blogg: E-boksidan.

Uppdatering: Ny artikel om EU och Google books 4 september i Sydsvenskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile