fredag 25 september 2009

Massiv kritik mot amerikansk välgörenhetsreklam

Det här är vad som nu upprör många personer med autism eller dess anhöriga i USA. En film från organisationen Autism Speaks som utmålar autism med bland annat följande fraser: "“I am autism. I have no interest in right or wrong. I will plot to rob you of your children and your dreams….And if you’re happily married, I will make sure that your marriage fails. Your money will fall into my hands, and I will bankrupt you for my own self-gain."

Filmen är uppbyggd så att första halvan är en hotfull röst som ger en dramatiserad bild av vad autism kan medföra för individen och dess familj. Den andra halvan är röster från familjer som svarar med kärlek och gemenskap.

Det är den första halvan som väcker ilskan hos bland annat ASAN (Autistic Self-Advocacy Network). Man menar att Autism speaks använder skrämseltaktik och utmålar personer med autism som en börda för samhället och dess familjer. Och att detta inte har någon positiv verkan för personer med autism.

Filmen:


Detta fenomen har redan ett namn - det är en ransom campaign. New York University hade 2007 en reklamfilm som sa att funktionshindret hade kidnappat ens barn - ransom notes (krav på lösensumma). Efter massiva protester drogs den tillbaka efter 2 och en halv vecka.

Nu manar ASAN till protester på gator och torg för att dra uppmärksamhet till Autism speaks oetiska kampanj.

Vad tycker du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile