onsdag 22 april 2009

Nya rön om kopplingen genialitet och autism

The economist har påbörjat en artikelserie om kopplingen mellan genialitet och autism. Det är nya rön om betydelsen av RRBI (restrictive and repetitive behaviours and interests) som diskuteras. Man ställer sig bland annat frågan om neurotypiska personer (icke autister) har något att lära från personer med RRBI. Om det kanske är så att specialintresset och fokuseringen på detaljer gör att en person med RRBI ser variationer där neurotyperna ser repetiv monoton upprepning. Och följdfrågan borde väl då bli vem som egentligen har en funktionsnedsättning?

Läs första artikeln här.

1 kommentar:

  1. Som svar på din fråga: dessa personer har funktionsnedsättningar i vissa avseenden dvs det sociala, men de kan också ha en oerhörd kreativitet fokus och oroblemlösningsförmåga. Kontentan är att begåvning versus funktionsnedsättning är inte svart eller vitt. Det är betydligt mer mångfasetterat och komplicerat. / andreas

    SvaraRadera

Technorati Profile