onsdag 8 april 2009

Hatbrott?

Jag har ägnat morgonen åt att försöka ta reda på om människor med funktionsnedsättning omfattas av den svenska hatbrottslagstiftningen, och inte lyckats få klarhet. Wikipedia säger: "Grupper (i hatbrottslagstiftning, min anm) brukar i det här sammanhanget definieras utifrån sin etnicitet, nationalitet, ras, religion eller sexuella läggning. Ibland omfattas även grupper definierade utifrån handikapp, kön eller könsidentitet." Det är vad detta "ibland" betyder som jag undrar över.

Anledningen till min undran är den rapportering jag får från amerikanska vänner. I USA pratas det just nu högt om detta fallet (artikel i Dallas news). På en institution i Texas ska personalen ha haft en egen Fight Club, där man organiserade slagsmål mellan människor med olika former av funktionsnedsättning för underhållning och vadslagning.

Ett annat fall som det inte finns så mycket skrivet i dagspress om är Dorothy Dixon i Mississippi. Dorothy hade en utvecklingsstörning, ett 1-årigt barn och var höggravid. Hon levde på en madrass i källaren, bestals på alla sina pengar, användes som måltavla för soft airgun-skytte, brändes med limpistol och skållades med heta vätskor. Obduktionen visar inte dödsorsaken. Hennes försvar orkade helt enkelt inte längre. Totalt fem personer mellan 12 - 35 år går nu upp i rättegång. (Jackson free press)

Hur (o)vanligt är detta i Sverige? Europa? Är det någon som vet? Och när omfattas en person med funktionsnedsättning av vår lagstiftning om hatbrott?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile