onsdag 22 april 2009

Dialog med kulturpolitiker

Förra veckan var det dialogmöte. Det var Region Skånes kulturnämnd som bjöd in. Man ville ha konkreta förslag från regionens kulturliv på åtgärder och projekt. Detta för att några ev. ska förverkligas i den handlingsplan som ska jobbas fram.

Grunddokumentet kallas "Öppna landskap - konst och kultur i Skåne". Det är den av regionen antagna nya kulturpolitiska inriktningen i Skåne. Den är inte helt lättläst, kan jag tycka. Frågan är ju vad alla orden egentligen betyder. Men den framtida handlingsplanen kanske konkretiserar. Jag hoppas på det.

Här är några förslag som jag kom med i de grupper jag medverkade i under mötet:

Upprätta en Skånescen i Köpenhamn. Skånsk scenkonst kastar ett ankare till Själland och skapar relation till Köpenhamnspubliken.

Tillgänglighetsmålen måste utvecklas från fysisk tillgänglighet för besök på kulturinstitutioner till möjlighet till full delaktighet i kulturlivet på alla nivåer.

Låt regionen skapa en organisation som kan fungera som huvudman för skånska eu-projekt på kulturområdet. (Idag kan bara ytterst stora och kapitalstarka aktörer jobba mot eu-fonderna, då administration och likviditetsbelastning är enorma.) Resursförstärkning till kulturlivet och projekt utanför institutionerna skulle möjliggöras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile