torsdag 30 april 2009

Malmö satsar på yrkesutbildning för personer med utvecklingsstörning

JobbNu heter ett projekt som drivs av Malmö stad i samverkan med företagsgrupper och Samhall. Yrkesinriktade utbildningar ska utvecklas för Särvux (Komvux för personer med inlärningssvårigheter).

Det är ett utmärkt initiativ där det bara kan finnas vinnare. Först och främst bland de människor som nu kanske får en väg till arbete. Lyckas man med det blir det fler positiva effekter. Arbetsmarknaden och samhällsklimatet vinner på ökad integration. Och kommunen kan växla kostnader för daglig verksamhet mot skatteintäkter.

Karriärsinriktad utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning finns nästan inte. Betygen från gymnasiesärskolan ger inte behörighet för vidare studier. De flesta kurser inom folkbildningen har en personlig utvecklings-inriktning, direkta yrkesutbildningar tillgängliga för personer med utvecklingsstörning är lätträknade.

Malmö tar alltså hjälp av EU-miljoner och satsar på ett eftersatt område. Applåd! Men det berömmet förutsätter att utbildningarna inte bara får rum så länge EU skjuter till miljoner, utan också får ett liv efter avslutat projekt.

Återstår fortfarande att utbildningsdepartementet tillgängliggör svensk eftergymnasial utbildning för alla befolkningsgrupper. Senast jag talade med en tjänsteman på departementet om detta fick jag som svar att "vem som helst får starta en utbildning i det här landet, men man får anpassa sig till den struktur som finns". Det svaret duger inte när upphovet till att starta utbildningen är att strukturen brister.

Moomsteatern förbereder nu i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan utbildningen av nästa generation yrkesverksamma skådespelare med utvecklingsstörning. Den nuvarande utbildningsstrukturen är inte tillräcklig. Vi ska nog komma på en lösning, men önskan är fortfarande att all eftergymnasial utbildning vore ett gemensamt ansvar. Inte bara för dem utan funktionsnedsättning.

Våra dagstidningar har inte uppmärksammat satsningen, vad jag kan se. Här finns pressreleasen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile