söndag 15 mars 2009

Vem ska spela Tore?

”Så som i himlen” ska bli teater, meddelar nummer.se. Det är Svenska teatern i Helsingfors som står bakom uppsättningen.

Vem ska spela Tore, undrar jag? (Tore heter den unge mannen med ett funktionhinder i filmen.) Svaret är Riko Eklundh. Denne 43-årige skådespelare har varit på Svenska Teatern I Helsingfors sen 2004, och har mängder av scenisk erfarenhet. När jag bläddrar igenom hans cv på nätet så ser jag dock ingenting som automatiskt betyder något för t.ex. en svensk filmkonsument.

En icke-funktionshindrad skådespelare ska alltså spela Tore. En del förespråkare för scenisk integration skulle bli upprörda och peka på att en skådespelare som själv har en funktionsnedsättning skulle vara bättre för rollen. Det resonemanget kan kännas igen från flera håll. Under Mångkulturåret 2006 (?, snabbt glömt, eller hur) så sa några skådespelare med utomnordisk etnisk bakgrund likadant i de debatter som ordnades i Malmö. ”Vi borde åtminstone få spela invandrarna på scen”.

Vilken tråkig värld det skulle bli! Jag vill inte ha några uppdelningar som gör att invandrarna bara spelar invandrare, utvecklingsstörda enbart spelar utvecklingsstörda, och etablerade svenska ickehandikappade medelålders män spelar Hamlet, Peer Gynt och En handelsresandes död. (för övrigt en dansk, en norsk och en amerikan). Vi skulle hamna i en konstnärlig frihet och scenisk mångfald som blev så trång, så trång.

Jag vill se en casting som går långt bortom detta. Där det är en konstnärlig idé som styr rollbesättningen. Och där skådespelare med funktionsnedsättning eller utomnordisk härkomst får roller i lika stor och liten omfattning som andra sett till helheten.

Just det. Sett till helheten. Det kan vara värt att säga igen. Vem som spelar Tore i ”Så som i himlen” säger ingenting om Svenska Teaterns förhållningssätt till icke normativa skådespelare. Det gör däremot deras rollbesättning genom tiderna. (Det fungerar likadant för våra svenska institutionsteatrar. Och fria grupper.) En ”lika för alla”-paroll som gör det möjligt för Riko Eklundh att spela Tore, och för en av våra skådespelare att spela Hamlet. Och då är det fortfarande möjligt att rikta svidande kritik mot väldigt många teatrar. Både för hur de hanterar skådespelare med utomnordisk etnisk bakgrund och hur de inte över huvud taget hanterar skådespelare med någon form av funktionsnedsättning.

Jag bokar flyg till Helsingfors och hejar på Riko Eklundh och alla andra i ensemblen på Svenska teatern i Helsingfors. Och säger samtidigt att operan i Kapstaden har ”colorfree casting”, trots att apartheid inte ligger så väldigt långt bort i historien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile