onsdag 11 mars 2009

Snart ökar anmälningarna till särskolan

Idag återges en larmrapport från Lärarnas Riksförbund i flera medier. Det är rekordhöga varsel på lärare. Fler än 1000 hittills och fler ska det bli, om man får tro LR.

Om några år får vi se en brant ökning av antalet inskrivningar i särskolan, siar jag. Jag gör det mot bakgrund av att just de rapporterna kom när vi sanerade de offentliga finanserna på 90-talet. Och jag är övertygad om att det inte föddes väsentligt fler barn med intellektuell funktionsnedsättning just de åren. Men det skars ner i på lärartätheten. Barnen som inte längre kunde få hjälp inom grundskolan slogs ut.

Det är ingen bra samhällsekonomisk utveckling. Det är svårt för barn som gått särskola att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Många går direkt från gymnasiesärskolan till aktivitetsersättning (officiellt namn för förtidspension).

Det gör att i stort sett vilket val som helst är bättre än att spara på lärartätheten i våra skolor. Den här gången pratar humanism och plånbok samma språk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile