torsdag 19 mars 2009

Kultursponsring lockar inte

Det råder ett svagt intresse för kultursponsring, meddelar nät-avisen nummer.se och lutar sig mot en rapport från intresseföreningen Kultur och Näringsliv. De arbetar för enklare, bättre och jämlika regler för sponsring. Och att få igång kommunikationen mellan företag och kulturliv.

Moomsteatern är sponsringsglada. Och vi har genom åren varit framgångsrika vad gäller det som på engelska kallas ”in kind of - donations”. Det är när företagen skänker varor eller tjänster, men inga kontanter. Och det är givetvis bra.

Men för att kontanterna ska börja släppa loss i någon storlek som gör skillnad krävs det att man är flera nivåer större än Moomsteatern. Bolagen som har dessa resurser har nationella, ja ofta internationella strategier. Vi blir för nischade och för små, helt enkelt.

Det betyder inte att vi slutat försöka. Och varu, tjänste och kompetens-sponsringen fortsätter vi arbeta med. Vi var med i föreningen Kultur och näringsliv under ett par år för att se och lära – men gick ur. Varför? Vi gästade – i syfte att lära - den årliga galan, det året på Moderna Museet i Stockholm, och möttes av en kultursyn där artister och uppträdanden fungerade som en fond till människors mingel. Inte vid ett enda tillfälle stannade konversationerna, festligheterna och minglet upp för att verkligen lyssna, se och uppleva någon av de medverkande artisterna. Inte ens en kvart av åtskilliga timmars gala-firande.

Så upplever tack och lov inte vi samröret med de som väljer att stödja Mooms här nere. Istället märker vi intresse och uppskattning. Kultursponsring kan bli nog så viktigt i framtiden. Men då handlar det inte bara om att kulturlivet ska lära sig vad näringslivet behöver. Utan balans och respekt åt båda hållen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile