fredag 6 mars 2009

Liyana!

Zimbabwe.

Vi tänker miljoner procent inflation, förtryck, fattigdom och HIV. Var på jorden är situationen värre? Så mycket mer glädjande då att se detta:


Liyana på CNN på Youtube


Liyana har just avslutat sin USA-turné. De har giggat på Disneyland, Stanford university, Roxbury med flera ställen.

Jag var i somras i Mocambique. Huvudmotivet var att besöka Mutumbela Gago och Teatro Avenida, teatrar mest kända hos oss för Henning Mankells engagemang i dem. Väl där träffade jag också svenskar som gått från biståndsarbete till att bosätta sig och leva i landet.

De berättade att det var vanligt att fäderna lämnade sin kvinna och sitt barn om barnet fötts med en funktionsnedsättning. Det var mammans fel om barnet inte föddes funktionsdugligt. Kvinnorna med de funktionshindrade barnen hamnade i en svår situation. Hur skulle de både försörja sig själva och sina barn, samtidigt som deras barn var mer vårdnadskrävande än andra?

Studieförbundet Vuxenskolan är djupt engagerade i kooperativ utveckling. Ett av de projekt de driver är ett kollektiv i Zimbabwe för kvinnor och deras barn med funktionshinder. Jag blev tillfrågad om jag trodde mig kunna göra nytta i det sammanhanget någon gång. Mina frågetecken var många. Statsunderstöd? Glöm det. Köpkraft för kultur? Ingen. Beröringsskräck? Maximal. Papporna sprang ju uppenbarligen sin väg. Hur skulle teaterns uttryck kunna skaffa försörjning till kooperativet och dess medlemmar?

Jag har fortfarande inte svaren på det. Men uppenbart är att det nu finns en källa att lära av som är mycket mer kompetent än jag. Medlemmarna i Liyana.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile