fredag 21 augusti 2009

Svensk Kultur-akut?

Storbrittanien har infört en kulturakut, enligt Nummer.se. 40 miljoner pund (ca 455 miljoner SEK) i extra anslag ska se till att den brittiska kulturen överlever recessionen. Till detta kommer 5.000 korttidsjobb i kultursektorn på regeringens initiativ.

Här hemma råder spariver. Skatteintäkterna utvecklas inte som tidigare och kulturutrymmet på t.ex. kommunal nivå minskar. Och några riktade åtgärder från regeringen syns inte till. Tvärtom har arbetslösheten i den redan hårt drabbade kultursektorn tillåtits öka med 24,5% jämfört med samma period förra året.

Det är en märklig strategi även om man inte bryr sig ett skvatt om kultur, utan bara om pengars växande och ökande materiellt välstånd.

Enligt EU-kommissionen var de kreativa näringarnas tillväxt under perioden 1999-2003 12,3% högre än EU:s ekonomi i övrigt. När sysselsättningen i övriga EU sjönk 2002-2004 ökade den svagt inom den kreativa sektorn.

"Rädda Saab" är ett vanligt kris-tema i svensk debatt. Men redan innan krisen slog till hade de kreativa näringarna gått förbi bilindustrin vad gäller andel av BNP inom EU. Mer än dubbelt så mycket producerades inom de kreativa näringarna.

Det är kopplingen mellan kulturpolitik och en expansiv sektor i europeisk ekonomi som britterna hakar på med sin kultur-akut.
"Den kreativa sektorn är den del av ekonomin som växer snabbast. Våra kulturinstitutioner har därför en nyckelroll för landets ekonomiska återhämtning", säger Alan Davey, chef på brittiska Arts Council.

I Sverige är den sektorn ännu viktigare. Vi har större del av arbetskraften anställda inom den kreativa näringen och den utgör en större del av vår samlade produktion.

Är det då en kultur-akut Sverige främst behöver? Nej, jag tror inte det, även om svenskt kulturliv sannerligen skulle behöva hjälp genom krisen. Den viktigaste förändringen för kulturlivet i Sverige vore om (kultur)politiken styrdes av insikten om att kulturen bär och utvecklar samhället - både demokratiskt, konstnärligt och ekonomiskt. Då hade fundamentet för klok kulturpolitik funnits. Vad som sen döps till "kultur-akut" eller nåt annat käckt är mindre viktigt.

"Klipp dig och skaffa ett vanligt jobb" kanske inte är den uppmaning till Sveriges kulturarbetare som gagnar landet mest. "Utveckla det du är bra på och anställ folk som hjälper dig" kanske hade funkat bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile