torsdag 27 augusti 2009

Kritik och moralpanik mot Left is right

Sydöstran skriver igår att allt inte stod rätt till på Left is right, företaget vars konsulter man hyrde ut hade Asperger syndrom, och som nu begärt rekonstruktion.

Det går förvisso att sätta frågetecken för en del i artikeln. När tidningen skriver att bland andra arbetsförmedlingen betalat lönerna, så avser man förmodligen lönebidrag. Detta är ett bidrag till företaget för att detta anställer en person i behov av visst stöd. Den anställdes lön ska vara i enlighet med gällande kollektivavtal på området och betalas från företaget till den anställde. Jag har ingen aning om vilket kollektivavtal som gällt för Left is right, men uppenbarligen har det tillåtit lönenivån 16.700. Annars borde inte lönebidrag till företaget ha beviljats alls.

Lönenivån låter anpassad till lönebidragstaket. Man kan som företag få stöd med upp till 80% av den totala lönekostnaden för en anställd. Taket för stödet ligger på 16.700.

Fair lön eller inte? Sydöstran tar konsulternas utbildningsnivå och jämför lönen med en städares. Och är det så att arbetet som utförts varit akademikerns kvalificerade arbete till städarlön så är det givetvis upprörande. Ja, det borde vara ett brott mot kollektivavtalet så det stänker om det. Men är det en akademiker som tagit ett städjobb, så är det inte alls lika upprörande, annat än att någon tvingats ta jobb under sin nivå. Men det ska i så fall inte lastas den som faktiskt anställer en person med funktionshinder, utan alla dom som rekryterar till kvalificerade arbeten och som väljer bort att ens tänka på att anställa en person med en diagnos. Malmö har Sveriges akademiskt mest meriterade taxi-kår, samtliga invandrare. Är det taxi-ägarna som står för den diskrimineringen?

MEN ... VD-lönen i Left is right var samtidigt 60.000/månad.

Automat-tanken blir givetvis "han skor sig på handikappade. Moraliskt förkastligt. Skamvrån", ty har man anställda med funktionsnedsättning så måste man vara ren och god och ideell, annars blir man moraliskt förtappad enligt en del.

Det är inget bra utgångsläge för att locka företagare att anställa personer med funktionshinder. Tvärtom - signalen i de reaktionerna är "håll er borta från det här, misslyckas du fylls bad will-kontot till bristningsgränsen."

Den riktigt viktiga frågan för att fastställa om lönerna i Left is right var fair eller inte är hur de förhöll sig till avtalet och vad jämförbara arbeten betalar andra. Den uppgiften bidrar inte Sydöstran med, och därmed svingar misstänkliggörandets yxa mest i luften.

Det man däremot kan höja på ögonbrynen åt, utan avtalsmässiga jämförelser, är att styrelsen beviljat VD:n 50% löneförhöjning samtidigt som företaget gått med miljonförlust.

Varför?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile