onsdag 5 augusti 2009

Lulebos attitydproblem

Lulebo är det kommunala bostadsbolaget i Luleå. När de skulle installera bredband i alla sina lägenheter erbjöds alla hyresgäster denna uppkoppling, men de i gruppbostad fick ingen oavsett om de anmält intresse eller inte.

"Har vi gjort fel ska vi naturligtvis rätta till det", säger man från Lulebos sida.

Bra. Börja då med att:
- inte godta generella lösningar för lägenhetsupprustning baserat på funktionsnedsättning. T.ex. att personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver inte bredband.
- Se varje hyresgäst som er kund. Just nu gömmer sig Lulebo bakom att det finns olika kontraktsskrivningar. Några har eget kontrakt, några har genom tekniska kontoret, några genom socialförvaltningen. Men Lulebo - det spelar ingen roll. Er uppgift är att göra boendet så bra som möjligt för de boende i era lägenheter oavsett vilken oreda ni har bland kontrakten.
- Se varje hyresgäst som er kund igen. Som det nu är skyller ni på vad någon annan (ngn Leif Wikman) sagt om internet eller inte. Vem gav er lov att ta hans ord som lag för alla funktionshindrade i Lulebo? Hans funktion spelar ingen som helst roll. Ni har ingen rätt att välja bort hyresgästen som kund med egen vilja. Inte heller från generell utveckling.

Lulebos attityd förminskar deras hyresgäster med funktionsnedsättning till att vara bihang till en kommunal förvaltning. Där är det fel ni ska börja med att rätta till. När ni väl gjort det kommer ni inte längre att godta ert nuvarande handlande.

Kuriren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile