söndag 4 oktober 2009

Prisad

Min mamma sa en gång till mig: "Du var som en kerub när du var liten. Sen har det bara blivit värre" (hon log varmt när hon sa det...). Och det finns nog en viss sanning i det.

Jag påmindes om detta när jag tog emot Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris idag. De som författat motiveringen sparade sannerligen inte på generositeten och snällheten.

"Det Kjelle har skapat är inte bara ett stort steg för kulturlivet utan också för alla de personer han arbetat tillsammans med. Han har bidragit till att skapa rättvisa villkor och strukturförändringar. Kjelle har genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet på ett folkbildningsmässigt sätt inför kommuner, organisationer, myndigheter, departement, ministrar och inte minst inom SV, blivit en viktig och tydlig röst för allas rätt i samhället. Kjells engagemang för livslångt lärande och hans förmåga att se alla människors möjligheter och särkilda uttryck gör honom till en självklar person för att få Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningsstipendium 2009"

Jag tror däremot inte att dessa strukturförändringar varit möjliga att nå om jag förblivit en kerub. Så nånstans kan det trots allt komma nånting gott ur att det bara blivit värre!

1 kommentar:

Technorati Profile