måndag 18 maj 2009

Vad ska vi med kultur till?

DN ägnar sin huvudledare åt kultur (Ska jag skriva ett utropstecken?). Man konstaterar att kulturen har folkligt stöd, men att "vi saknar kulturpolitiker med vidare vyer och insikt om att kultur har ett egenvärde."

Generaliseringar är sällan rättvisande. Jag har träffat åtskilliga kulturpolitiker som hyllar kulturens egenvärde. Kulturutredningen ställer inte de frågorna däremot.

Hur skönt är det inte då att läsa artikeln i samma tidning om Skuggutredningens remiss-svar. Stina Oscarsson, Erik Uddenberg, Jacob Hirdwall och Jonas Kruse formulerar frågorna jag och många aktiva kulturarbetare skulle vilja ha en diskussion om. Och tänk, jag tror att många kulturpolitiker också längtar efter just det samtalet.

Man föreslår en återremiss och tillsättandet av en ny parlamentarisk utredning som får tre år på sig. Tid nog för kulturpolitiken att hitta kulturens egenvärde?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile