torsdag 7 maj 2009

Lönsamt med lätt teknik

Mitt intresse för området Teater - Funktionshinder - Politik tar mig sällan till ekonomisidorna. Men desto mer kul att läsa om ett företag - Doro - som gjorde ett glädjeskutt på börsen på 60%. Anledningen till raketuppskjutningen är satsningen på lättanvänd teknik för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Doro Care heter produktserien.

Och det behövs mer inom samma område. Hjälpmedelsinstitutet har just gått ut med en pressrelease om att det finns pengar att söka.

Utveckling av tekniska hjälpmedel ligger utanför vårt kärnområde på teatern. Men jag skickar en efterlysning. Vi vill ha fram ett e-postprogram som är bild och tal-baserat, så att personer med utvecklingsstörning utan läs och skriv-möjligheter kan kommunicera med vanliga e-postanvändare. Du som kan det - skynda till Hjälpmedelsinstitutet för stöd och låt oss hjälpa dig med utprovandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile