torsdag 5 november 2009

Kelly-Marie Stewart

Hur annorlunda är det att ha med en skådis med funktionshinder i en TV-produktion? Här är en backstage video med Kelly-Marie Stewart, som sedan länge har en roll i tv-serien Hollyoaks (brittiska channel 4).Är det skillnad på att ha ett funktionshinder och ha ett funktionshinder? Ja. Kelly-Marie är snygg som få och fick sin funktionsnedsättning som redan vuxen i ett mycket ovanligt syndrom. Skådespelarna i "Special People" ser ut som oss andra och har haft sina funktionsnedsättningar sen födseln. Kelly-Marie behandlas som vem som helst. "Special people" försågs med åldersgräns pga "disability themes".

Men alldeles oavsett detta har Kelly-Marie rätten till sin karriär. Och även om hon med rätta kämpar för att slippa gå under beteckningen "the wheelchair actress" så blir hon, och alla andra artister med funktionshinder som uppträder offentligt, en representant för sin sort i omgivningens ögon. Nu är det är inte behandlingen av henne som ska ändras. Det är attityden mot väldigt många andra personer med funktionshinder i offentligheten som behöver justeras. Och se där, Kelly-Marie och hennes omgivning blir - med eller mot sin vilja - förebilder.(om censuren av "Special People" och annat med funktionshinder i media, läs här)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile