fredag 12 juni 2009

Rätten till makt över sitt liv

England söker provkommuner. Städer som ska vara piloter för utökad rätt för personer med funktionsnedsättning att göra sina egna val. Att styra sitt eget liv.

I Moomsteaterns EU-projekt samarbetade vi med tyska "Open Paths", ett projekt styrt av deras Independent Living-rörelse. Målet för dem var införskaffandet av personliga budgetar. Tanken med dessa är maktförflyttning. Istället för att diverse myndigheter har makten över pengarna, och sedan kan personen med funktionsnedsättning söka hjälp - så ges personen med funktionsnedsättning en personlig budget. Därefter är det upp till individen själv att välja mål i livet och vem som eventuellt ska hjälpa en att nå dem. Vad jag förstår har man ännu inte haft framgång.

Men England kanske är på väg. Just nu genomför man ett rådslag med personer med funktionsnedsättning om sitt tänkta program "Right to control" (lättläst version här).

"Right to control" skulle enligt förslaget omfatta följande områden:
Support learning, training and getting skills
Support to find and stay in work
Support to be able to live at home
Support with things like cooking or getting dressed
Changes to a building to make it easier for a disabled person to use
Equipment disabled people use at home, out and about or at work

I Sverige ger LSS redan människor med funktionsnedsättning möjligheten att välja t.ex. assistent. Men knappast rätten att t.ex. välja metoder och förmedlare av tjänster när det gäller att komma ut i arbetslivet och därefter kunna utföra och behålla sitt jobb.

Folkpartiet presenterar nu sitt förslag för att underlätta på den fronten här hemma (Svensk Handikapptidskrift). Resurserna ska samordnas i en myndighet. Fler ska kunna starta arbetsförmedlingsföretag. Dessa ska gärna vara specialiserade mot t.ex. en viss grupp. Den arbetssökande ska själv därefter kunna välja förmedlingstjänst.

Jag är inte tillräckligt insatt än. Men känns det inte som att den engelska tanken ändå är ett snäpp progressivare? Att man verkligen undersöker om makten kan förflyttas från myndigheter till personer?

Det kanske behövs. Jag har på senvåren besökt några särgymnasier. Sett massor med duktiga, dugliga och energifyllda ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har frågat skolorna om elevernas framtid efter studenten. Svaret: Alla ska till daglig verksamhet. Inte en enda har ens varit i kontakt med arbetsförmedlingen i syfte att kanske kunna nå arbetsmarknaden.

Jag tror inte det är ett utslag av egenmakt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile