tisdag 9 juni 2009

e-inkludering

Sverige ska bli bättre på e-inkludering. Infrastrukturminister Åsa Torstensson har gett Handisam i uppdrag att göra en utredning. Syftet är att Informations och kommunikationstjänster (IKT) i större grad ska vara tillgängliga för alla. Även för personer med funktionsnedsättning.

Det är bra. Det behövs. Min mobil kan allt, men jag kan inte utnyttja hälften. Mitt tips är att även normgruppen medelålders män skulle ha nytta av förbättring på området.

Moomsteatern har sitt eget lilla IKT-projekt. Skådespelarna med utvecklingsstörning får internutbildning i e-posthantering. Målet är att skapa en direkt kommunikation mellan skådespelare och publik.

Pressreleasen här.
Handisams tidigare rapport från feb 2009 om e-inkludering här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile