måndag 22 juni 2009

Peace and love...

...heter en musikfestival i Borlänge. De förtjänar beröm för sitt initiativ att försöka göra sin festival tillgänglig för besökare med funktionshinder. Ramper, dygnet runt-service, program i blindskrift och i mp3-filer. Och ett aktivt uppsökande av handikapporganisationer så att Peace and loves satsning kan utvärderas.

Bravo!

Mer på SR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile