torsdag 23 september 2010

Stevie Wonder tar strid för undantag i upphovsrätten

Stevie Wonder finns i bägge ändar av problemet. Som världskänd artist har han säkert fått vara med och ta konsekvenserna av att hans musik sprids via fildelning. Men som blind människa lever han i en kultur som utestängs från stora delar av den gemensamma rikedom som finns i vår litteratur. Och det är dessa bägge intressen som står i konflikt.

Wonder talade i måndags för WIPO (World Intellectual Property Organisation). Han talade för de 300 miljoner människor som "lever i mörker" och vill få möjlighet till "read their way into light".

Med diskrimineringslagar som kommer i många länder, så ställs krav på tillgänglig litteratur. Men när alla anpassningar, inläsningar och distribution sker var och en för sig så blir det dyrt. Mycket dyrt. Bildningen litteraturen ger blir en plånboksfråga.

De synskadade vill få till ett internationellt avtal som ger rätten att sprida lösningar internationellt. Inte minst till den tredje världen. Afrika vill gå ännu längre. Här handlar det om att tillgängliggöra världslitteraturen, dvs världens samlade kunskap, till sina akademiska institutioner och sin befolkning. Upphovsrättsinnehavarna vill inte ha något bindande avtal.

"Please work it out. Or I'll have to write a song about what you didn't do", avslutade Stevie Wonder.

AP

Tidigare inlägg:
Västvärldens upphovsrätt vs blinda, förlamade och amputerade
Googles e-bibliotek får stöd från handikapporganisation
Inget avtal om anpassning av litteratur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile