torsdag 6 maj 2010

Tortyr eller terapi?

Vad gör de på Judge Rotenberg Centre (JRC) in Canton, Massachusetts? Är de kontinuerliga elchockerna på fastspända barn en terapi som hjälper till att förändra olämpliga beteenden på barn och ungdomar med funktionsnedsättning - eller en tortyrform som inte ens skulle godtas på livstidsfångar?

Frågan debatteras nu i USA. Mental Disability Rights International (MDRI)vill att FNs tortyrinspektion ska undersöka saken och att president Obama ska ingripa för att stoppa metoderna.

JRC finansieras skattevägen. Kostnaden är 220.000 dollar per barn och år (1.694.000 kronor).

NBC:

View more news videos at: http://www.nbcnewyork.com/video.Ibrb (blogg om autism)
motherjones.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile