tisdag 18 maj 2010

Snålheten bedrar visheten

Birgitta Ring är skådespelare hos Ållateatern i Sundsvall. Vad jag har kunnat förstå från de tv-program som gått så har Birgitta ett scenuttryck som är värdefullt för ensemblen.

Nu har hon nått åldern för pension. Teatern vill att hon fortsätter. Hon behövs. Men kommunen tycker att hon inte ska få någon habiliteringsersättning på 36 kronor om dagen. Hon är ju ålderspensionär numera.

Det är besvärande att Dagbladet inte bemödar sig om att få ett uttalande från ansvarig politiker och tjänsteman. Birgitta och hennes gode man ska ha fått svaret att det inte finns några pengar.

Jag tror inte det handlar om habiliteringsersättningen allena. 36 kronor per arbetad vardag blir ca 9.000 kronor på ett år. Men en plats i daglig verksamhet kostar kanske 200.000 per år.

Min gissning är att det handlar om att kommunen inte ser Birgittas insats som något som behövs. Utan att man istället ser all daglig verksamhet som en kostnad, som något man är ålagd att utföra. Ålderspensionärer som blir kvar blir då ingen "hit". Om hennes rollprestation i den nu aktuella "Den inbillade sjuke" av Moliere behövs eller ej är antagligen aldrig uppe till bedömning.

Snålt, ekonomiskt, men ännu mer så i synen på människan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile