onsdag 9 juni 2010

Skapandet av ny dramatik

På måndagkvällen såg jag "Turning Point", en "staged reading" av nya pjäser av nya dramatiker. Det gemensamma för dessa dramatiker är att de har en egen funktionsnedsättning. De har deltagit i ett samprojekt mellan Fishamble och Arts & Disability Ireland i syfte att ta fram just ny dramatik härstammande från personer med funktionsnedsättning.

Jag tar med mig två pjäser hem för spridning. Dels "Rings" av Rosaleen McDonagh. Hon härstammar från resandefolket och har masters i etnical & racial studies och creative writing. Hennes pjäs handlar om en ung - döv - kvinna av resandefolket inför hennes arrangerade bröllop. Här lästes den av en teckentalande skådis i kvinnorollen (som också låg som rösttolkad i en förinspelad bandning.) och en hörande/muntalande skådis som pappan.

Stephen Kennedy bidrog med "Should have gone to Lourdes", en kort enaktare om två bröder på en bordell. Den ena broderna har cerebral pares. Besöket är till för att han ska förlora sin oskuld. Den skulle ha sin givna plats i den förvirrade debatt som förs i Sverige och som antar att män med funktionsnedsättning mangrant skulle jubla över möjligheten till "köpesex" via någon myndighetsbedömd insats. Stephen har tidigare fått både poesi, noveller och en radiopjäs publicerad/sänd.

1 kommentar:

Technorati Profile