torsdag 11 februari 2010

Avatar

I filmen Avatar porträtteras funktionshinder. Huvudpersonen är förlamad från midjan och neråt, men får genom sin avatar (konstgjorda gestalt) full rörlighet.I USA diskuteras hanteringen av funktionshinder i filmen för fullt. Det är delade läger. Själv tycker jag Avatar som film var en kul upplevelse och en bra film. Den allvarligaste invändningen är inte i hur man porträtterar funktionshinder. Nej, snarare att när uppgörelsens tid kommer så är det den gamla amerikanska marinsoldaten som kommer ihåg ursprungsbefolkningens legender och samlar de alla till att göra motstånd. Vilket ger som facit att infödingar som levt med sin egen kultur sen urtidernas begynnelse inte har någon som helst förmåga att ta tillvara på sin egen livsvisdom. Där blir det verkligen problem.

För den intresserade så kommer här en länklista till blogginlägg som diskuterar filmen ur funktionshinderperspektiv. Det är inte min sammanställning, och jag har inte gått igenom inläggen ur kvalitetsperspektiv. Åsikterna får stå för den som uttalar dem.

-- “I See You?”: Gender and Disability in Avatar,"

-- "Promoting James Cameron's Avatar: Let's Talk Jake Sully and Disability,"

-- "Not exactly seeing Avatar,"

-- "20 Science Fiction Characters Who Got Their Legs Back,"

-- "Avatar gets mixed praise from paraplegics,"


-- "Avatar & Disability. Does the Film Give a True Picture of Disability? Does it Need to?"

-- Several posts from Feminists with disabilities, FWD/Forward,


-- "The Na'vi attitude to disability in Avatar,"

-- Alison Wilde reviews Avatar - disability arts online,

-- What Does Avatar Tell Us About Masculinity and Disability?"

-- "A Difference in Perspective: Experiencing Avatar Exceeds the Marketing,"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Technorati Profile